Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำสอนวิชากฎหมายลักษณะพยาน

Original price was: ฿ 120.00.Current price is: ฿ 108.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

รหัสสินค้า

9786165813051

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันตรง

จำนวนหน้า

100 หน้า

พิมพ์ครั้งที่

2 : กันยายน 2566

คำอธิบาย

✍️ ผู้เขียน: ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย
📝 รหัสสินค้า: 
9786165813051

 

🔷 บทคัดย่อ/สารบัญ 🔷
🔸 บทที่ 1 พยานหลักฐาน หลักทั่วไป

🔸 บทที่ 2 ข้อเท็จจริงซึ่งไม่ต้องพิสูจน์โดยพยานหลักฐาน
🔸 บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
🔸 บทที่ 4 พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็น
🔸 บทที่ 5 พยานหลักฐานที่รับฟังได้
🔸 บทที่ 6 น้ำหนักของพยานหลักฐาน
🔸 บทที่ 7 พยานบอกเล่าที่รับฟังได้
– ตอนที่ 1 คำบอกเล่าที่เป็นคำรับ
– ตอนที่ 2 คำบอกเล่าที่เป็นคำกล่าวของผู้ตาย
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 : สรุปหลักกฎหมายลักษณะพยาน โดยคงต้นฉบับเดิมในปี 2521 ไว้เกือบทั้งหมด แก้ไขเฉพาะคำผิด คำตกเล็กน้อย และเพิ่มเติมเชิงอรรถซึ่งเป็นตัวบทที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่