Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำบรรยายเบื้องต้นกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

฿ 209.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 1  ประวัติองค์การระหว่างประเทศ
บทที่ 2  ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
บทที่ 3  การจัดองค์กรและการดำเนินงานขององค์กร
บทที่ 4  การเป็นสมาชิกและสิ้นสุดสมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศ
บทที่ 5  หลักการลงคะแนนเสียงของรัฐสมาชิกและข้อมติของค์การระหว่างประเทศ
บทที่ 6  งบประมาณขององค์การระหว่างประเทศ
บทที่ 7  เอกสิทธิ์และความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศ
บทที่ 8 ความสัมพันธ์ทางการฑูตกับองค์การระหว่างประเทศ
บทที่ 9 ความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ
บทที่ 10 การระงับข้อพิพาท
บทที่ 11 กลไกการบังคับให้เป็นไปตามคำตัดสินหรือคำแนะนำ
บทที่ 12 บทเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
บทที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมติกับบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
บทที่ 14 บทบาทความสำคัญขององค์การระหว่างประเทศแบบเอกชน (NGOs)
บทที่ 15 ประชาคมอาเซียน

รหัสสินค้า9786168139134
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช 

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก400 กรัม

จำนวนหน้า176
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1มกราคม 2561