Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฎีกา

฿ 313.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 680 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

รหัสสินค้า

9786167657684

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

355

พิมพ์ครั้งที่

มกราคม 2566

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786167657684 หมวดหมู่: , Product ID: 14759

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้เขียน: ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
🍧 รหัสสินค้า: 9786167657684

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑. คำถาม
ผู้ซื้อที่ดินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๓๐ หากมีผู้ซื้อที่ดินจากบุคคลดังกล่าวอีกทอดหนึ่ง ผู้ซื้อทอดต่อมาจะได้รับความคุ้มครองด้วยหรือไม่
๒. คำถาม
ซื้อขายรถยนต์โดยผู้ขายยังมิได้ส่งมอบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์และโอนชื่อในทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อ กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะโอนไปเป็นของผู้ซื้อเมื่อใด และหากผู้ซื้อไม่ยอมชำระหนี้ที่ค้าง ผู้ขายเอารถยนต์กลับคืนมาโดยพลการจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่
๓. คำถาม
ซื้อขายรถยนต์มีข้อตกลงให้ชำระราคาครบถ้วนก่อนจึงจะโอนทะเบียนรถให้เช่นนี้ กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีที่ตกลงซื้อขายกันหรือไม่
๔. คำถาม
ซื้อที่ดินและยึดถือทำประโยชน์เพื่อตนในระยะเวลาห้ามโอน หากผู้ซื้อครอบครองที่ดินตลอดมาจนพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอนแล้ว ผู้ซื้อจะได้สิทธิครอบครองหรือไม่
๕. คำถาม
เจ้าของที่ดินปลูกสร้างบ้านบนที่ดินทั้งสองแปลงของตน ต่อมาที่ดินแปลงหนึ่งถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดนำออกขาย ผู้ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดรังวัดตรวจสอบที่ดิน พบว่า เจ้าของที่ดินเดิมปลูกบ้านและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่ดินที่ซื้อบางส่วน ดังนี้ ผู้ซื้อจะขอให้บังคับเจ้าของที่ดินรื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำออกไปได้หรือไม่
๖. คำถาม
ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหลายคน หากผู้จัดการมรดกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย ผู้จัดการมรดกที่เหลือจะสามารถจัดการมรดกต่อไปได้หรือไม่
๗. คำถาม
ผู้เช่าด้วยกันต่างซื้อที่ดินส่วนที่มีห้องแถวที่ตนเช่าปลูกสร้างอยู่ โดยมีข้อตกลงระหว่างกันว่า ถ้าห้องเช่าหรือสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวที่ดินของผู้เช่าอื่นก็จะต้องรื้อถอนส่วนที่รุกล้ำเมื่อผู้เช่าอื่นปลูกสร้างใหม่ กรณีดังกล่าว หากมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำกัน เจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำจะอ้าง ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๑๒ ได้หรือไม่
๘. คำถาม
หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วนนั้น ความรับผิดระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเองจะเป็นอย่างไร
๙. คำถาม
ผู้ครอบครองที่ดินแทนบุคคลอื่น หากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์รวม การบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือแก่ผู้เป็นเจ้าของรวมในที่ดิน จะต้องบอกกล่าวแก่ผู้เป็นเจ้าของรวมทุกคนหรือไม่
๑๐. คำถาม
ในสัญญาจะซื้อจะขาย คู่สัญญาจะโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลอื่น ตามบทบัญญัติเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องได้หรือไม่
ฯลฯ