Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวินัยข้าราชการ

฿ 108.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 450 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

นิติกร ชัยวิเศษ

รหัสสินค้า

9786165812870

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

120

พิมพ์ครั้งที่

2 : สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

📝 ผู้เขียน: นิติกร ชัยวิเศษ
📖 รหัสสินค้า:
9786165812870

 

👮 บทคัดย่อ/สารบาญ 👮
⭐️ บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการดำเนินการทางวินัย
● ข้อความเบื้องต้น
● พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของวินัยข้าราชการไทย
● ข้อความคิดว่าด้วยวินัยข้าราชการ
● ความผิดทางวินัย
● โทษทางวินัย
● ระยะเวลาการสั่งลงโทษ
● หลักในการดำเนินการทางวินัย
● หลักการดำเนินการตามกฎหมาย (Legalitätsprinzip)
● มาตรการชั่วคราวระหว่างการสอบสวนทางวินัย
⭐️ บทที่ 2 การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัย

● การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
● การตรวจสอบโดยองค์กรพิจารณาอุทธรณ์
● การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยองค์กรตุลาการ
● การเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งลงโทษทางวินัย
● การลบล้างความผิดและโทษทางวินัยในกรณีอื่น
● ข้ออภิปรายปลีกย่อยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนากฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการ
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 :
ในบทที่ 2 ได้เพิ่มหัวข้อ 3.5 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดคำบังคับของศาลปกครอง และข้อ 6.6 ช่องว่างในการดำเนินการทางวินัยข้าราชการระดับสูง และแก้ไขในหัวข้อ 6.4 การเยียวยาข้าราชการจากคำสั่งลงโทษทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย