Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยการประสานกฎหมาย : ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวด้วยกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ

฿ 304.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 26 × 1 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164880481 หมวดหมู่: Product ID: 21097

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ และเหตุผลของการประสานกฎหมาย
บทที่ 3 ผู้มีส่วนร่วมในการประสานกฎหมาย
บทที่ 4 วิธีและกลไกในการประสานกฎหมาย
บทที่ 5 ความเบื้องต้นว่าด้วยการประสานกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ
บทที่ 6 การประสานกฎหมายซื้อขายระหว่างประเทศ
บทที่ 7 การประสานกฎหมายขนส่ง การเงิน และอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ
บทที่ 8 การประสานกฎหมายสัญญา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
รหัสสินค้า9786164880481
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 302 หน้า
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ : กันยายน 2562