Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีบริโภค (VAT, SBT, SD)

฿ 142.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 230 g
ขนาด 20.9 × 14.6 cm
ผู้เขียน

ศศิประภา ศิสศิ วรรณาการ

รหัสสินค้า

9789742038472

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

192

พิมพ์ครั้งที่

1 : ตุลาคม 2564

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038472 หมวดหมู่: , Product ID: 56625

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 ผู้เขียน: ศศิประภา ศิสศิ วรรณาการ
📌 รหัสสินค้า: 
9789742038472

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

บทที่ 2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax VAT)
2.1 ความรู้เบื้องต้น
2.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
2.3 การได้รับยกเว้นจากความรับผิดในการเสียภาษี
2.4 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.5 ความรับผิดในการเสียภาษี
2.6 ฐานภาษี
2.7 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.8 เอกสารหลักฐาน
2.9 การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานกับการอุทธรณ์
บทที่ 3 ธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax SBT)

3.1 ความรู้เบื้องต้น
3.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.3 การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.4 ฐานภาษีและอัตราภาษี
บทที่ 4 อากรแสตมป์ (Stamp Duty SD)
4.1 ความรู้เบื้องต้น
4.2 ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์
4.3 การยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
4.4 บัญชีอัตราอากรแสตมป์
บทที่ 5 บทสรุป
5.1 คำถามท้ายเรื่อง
5.2 คำถามและคำตอบแบบเจาะจง
5.3 ประเด็นพิพาทภาษีมูลค่าเพิ่ม
บรรณานุกรม