Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

Original price was: ฿ 300.00.Current price is: ฿ 270.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

รหัสสินค้า: 9786162698774 หมวดหมู่: , Product ID: 15375

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 หลักพื้นฐานทางทฤษฎี

• บทที่ 1 หลักพื้นฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
• บทที่ 2 ระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ภาค 2 ศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
• บทที่ 3 ภาพรวมของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
• บทที่ 4 ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย
• บทที่ 5 ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
ภาค 3 ศาลรัฐธรรมนูญไทย
• บทที่ 6 ความเป็นมาของศาลรัฐธรรมนูญไทย
• บทที่ 7 โครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญไทย
• บทที่ 8 อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทย
ภาค 4 หลักวิธีพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญ
• บทที่ 9 หลักพื้นฐานวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
• บทที่ 10 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
• บทที่ 11 การคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับคดีทางรัฐธรรมนูญ
• บทที่ 12 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทย
ภาคผนวก พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
รหัสสินค้า :
9786162698774
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
 800 กรัม
จำนวนหน้า :
336
ขนาด :
18.5 x 26ซม.
พิมพ์ครั้งที่
3 : มีนาคม 2563