Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความมีหัวกฎหมาย

฿ 31.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 70 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (2450-2545)

รหัสสินค้า: 9786162691867 หมวดหมู่: , Product ID: 4010

รายละเอียดเพิ่มเติม

“อะไรเป็นจุดสำคัญที่สุดที่จะทำให้วิชาชีพของเรานี่ประสบความสำเร็จในชีวิตผมพูดด้วยประสบการณ์ที่ว่าจุดสำคัญของเราคือ “ศีลธรรม” เราต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ว่าเราจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้พิพากษาอัยการทนายความหรือนิติกรจะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมอันนี้เป็นจุดสำคัญมากแต่ว่าการที่เราจะให้เห็นจุดนี้ได้เราจะต้องศึกษาและต้องมีประสบการณ์” ส่วนหนึ่งของปาฐกถาเรื่อง “หนทางประสบความสำเร็จของนักกฎหมาย” ที่ท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ได้แสดงไว้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2526 และเรื่อง “ความมีหัวกฎหมายtheLegalmind” “ความสำเร็จในชีวิต” “หลักการดำเนินชีวิต” ปาฐกถาทั้ง4เรื่องนี้นับเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่าทางวิชาการเป็นอย่างมากและได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ต่ออีกหลายครั้งสำนักพิมพ์วิญญูชนได้คำนึงถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้ขออนุญาตจัดพิมพ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเผยแพร่ต่อนักกฎหมายและผู้สนใจทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (2450-2545)
รหัสสินค้า : 9786162691867 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 70 กรัม
จำนวนหน้า : 48
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2556