Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ครบเครื่อง เรื่อง การเจรจาต่อรอง

฿ 285.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 g
ขนาด 25.8 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย โถสุวรรณจินดา

รหัสสินค้า

9786168314074

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

328

พิมพ์ครั้งที่

2 : ตุลาคม 2565

มีสินค้าอยู่ 3

รหัสสินค้า: 9786168314074 หมวดหมู่: , Product ID: 70328

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍒 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย โถสุวรรณจินดา
🍒รหัสสินค้า: 9786168314074

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ความสำคัญในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 3
ลักษณะนักเจรจาต่อรอง
บทที่ 4
การวางแผนในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 5
กระบวนการในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 6
อำนาจในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 7
การสื่อสารในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 8
จริยธรรมในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 9
การเจรจาต่อรองแบบแข่งขัน
บทที่ 10
การเจรจาต่อรองแบบร่วมมือ
บทที่ 11
การเจรจาต่อรองภายใต้ความสัมพันธ์
บทที่ 12
การเจรจาต่อรองโดยใช้ตัวแทน
บทที่ 13
การรวมกลุ่มในการเจรตาต่อรอง (Coalition)
บทที่ 14
การเจรจาต่อรองโดยฝ่ายที่สาม
บทที่ 15
การเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
ภาคผนวก
1. แนวทางในการแก้ปัญหา
2. วิเคราะห์ความต้องการของคู่กรณี
3. เงื่อนไขที่นำไปสู่การเจรจาต่อรอง
4. แนวทางการไกล่เกลี่ย (Mediation)
5. การเจรจาต่อรองและการหาข้อยุติของคู่กรณีในการไกล่เกลี่ย
ประวัติผู้เขียน