Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด

฿ 135.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร

รหัสสินค้า

9786165811521

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

184

พิมพ์ครั้งที่

7 : มิถุนายน 2565

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
📝 รหัสสินค้า:
9786165811521

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทที่ 1
ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นปริญญาตรี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน กฎหมายปกครอง กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทที่ 2 ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นสนามสอบของเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทที่ 3 คำถามคำตอบที่…สงสัยเกี่ยวกับการเขียนตอบ..
ถามตอบเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบ
ถ้อยคำที่มักเขียนผิดในการเขียนตอบข้อสอบ
ภาพตัวอย่างการเขียนตอบที่ผิด
เกมบิงโก

**ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขคำที่มักเขียนผิดในการเขียนตอบ**