Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คดีเช่าซื้อ

฿ 389.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 792 g
ขนาด 25.8 × 18.5 cm
ผู้เขียน

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รหัสสินค้า: 9789742038304 หมวดหมู่: , Product ID: 25207

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑
เช่าซื้อ (มาตรา ๕๗๒-๔๗๔)
บทที่ ๒ ผลของสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ ๓ ความระงับและอายุความของสัญญาเช่าซื้อ (มาตรา ๕๗๓-๕๗๔)
บทที่ ๔ เช่าซื้อกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๕ แนวทางการวินิจฉัยคดีเช่าซื้อ
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9789742038304
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 792 กรัม
จำนวนหน้า : 460 หน้า
ขนาด : 25.8 x 18.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2564