Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์

฿ 161.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 450 g
ขนาด 25 × 17.2 cm
ผู้เขียน

ภูมินทร์ บุตรอินทร์

รหัสสินค้า

9786164883741

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

246

พิมพ์ครั้งที่

3 : กุมภาพันธ์ 2566 (พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

รหัสสินค้า: 9786164883741 หมวดหมู่: , Product ID: 14075

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍮 ผู้เขียน: ภูมินทร์ บุตรอินทร์
🍮 รหัสสินค้า: 9786164883741

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1
บ่อเกิดของการใช้เหตุและผลทางนิติศาสตร์
บทที่ 2
การใช้เหตุผลในการบัญญัติกฎหมาย
บทที่ 3
การใช้เหตุผลในการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย: ความสัมพันธ์ระหว่างตรรกศาสตร์, ภาษาศาสตร์และนิติศาสตร์
บทที่ 4
การใช้เหตุผลทางข้อเท็จจริงในคดี
บทที่ 5
การใช้เหตุผลทางข้อกฎหมาย
บทที่ 6
การใช้เหตุผลวิเคราะห์กฎหมายในเชิงลึก: เพื่อเข้าใจและตีความขยายถ้อยคำ
บทที่ 7
การใช้เหตุผลวิเคราะห์กฎหมายในเชิงกว้าง: เพื่อประสานเหตุและผลทางกฎหมายในเรื่องหนึ่งเข้ากับเหตุและผลทางกฎหมายในอีกเรื่องหนึ่ง
บทที่ 8
บทสรุป
ภาคผนวก
– บทความวิชาการเรื่อง “การตีความหมายของการล่วงสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา”
ดัชนีคำค้น
ประวัติผู้เขียน