Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การเลิกจ้างและการลาออก

฿ 198.00

การเลิกจ้างและการลาออก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 330 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ

รหัสสินค้า: 9786162692727  หมวดหมู่: , Product ID: 2840

รายละเอียดเพิ่มเติม

“หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะให้แนวคิด หลักกฏหมาย วิธีการปฏิบัติในการเลิกจ้างอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ยังกล่าวถึงหลักการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการลาออกของลูกจ้างด้วย คงจะช่วยให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเลิกความสัมพันธ์ก็ลาจากกันด้วยความรู้สึกที่ดี” เหมาะสำหรับนักบริหารผู้เป็นเลิศทุกระดับและลูกจ้างทุกคน

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162692727 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
จำนวนหน้า : 288
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)