Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563

Original price was: ฿ 190.00.Current price is: ฿ 180.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 270 กรัม
ขนาด 21 × 14.6 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

รหัสสินค้า

9789740340874

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

195

พิมพ์ครั้งที่

2 : 2566

มีสินค้าอยู่ 11

รหัสสินค้า: 9789740340874 หมวดหมู่: Product ID: 73738

คำอธิบาย

🍨 ผู้เขียน: ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
🍨 รหัสสินค้า: 9789740340874

 

🍭บทคัดย่อ/สารบัญ
1. การเมืองไทยหลังการประกาศรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 : รัฐบาลทักษิณ และความขัดแย้งทางการเมืองก่อนการรัฐประหาร 2549
– รัฐธรรมนูญ 2540 การกำหนดกติกาใหม่ทางการเมือง
– สมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544-2547)
– บทสรุป
2. การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พ.ศ. 2548-2551) และการรัฐประหารปี พ.ศ. 2549
– การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549
– การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในครั้งที่ 2
– บทสรุป
3. ความขัดแย้งหลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2549 และการเคลื่อนไหวต่อสู้ของกลุ่มคนเสื้อแดง ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2553
– การเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง
– บทสรุป
4. รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและการเคลื่อนไหวชุมชนของกลุ่ม กปปส. (พ.ศ. 2554-2557)
– การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
– รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
– การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.
– บทสรุป
5. การรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 และความขัดแย้งทางการเมืองในรัฐบาลยุค คสช.
– การรัฐประหารปี พ.ศ. 2557
– รัฐบาล คสช.
– ความขัดแย้งทางการเมืองหลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2557
– การเลือกตั้งทั่วไปปี 2562
– นโยบาลของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
– บทสรุป
6. รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับความขัดแย้งทางการเมืองไทยปัจจุบัน
– บทสรุป : ปัญหาความชอบธรรมของรัฐไทยและการเมืองในชีวิตประจำวันแบบใหม่
บรรณานุกรม

ดัชนี
ประวัติผู้เขียน

🍭สารบัญตาราง
ตารางที่ 1.1 รายละเอียดกิจการของกลุ่มนายทุนพรรคไทยรักไทย
ตารางที่ 1.2
แสดงจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544
ตารางที่ 1.3
ข้อมูลการยุบรวมพรรคการเมืองเพื่อควบรวมกับพรรคการเมืองหลักตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
ตารางที่ 1.4
จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548
ตารางที่ 2.1
ผลการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ตารางที่ 2.2
การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตยครั้งที่ 2
ตารางที่ 3.1
การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงปี พ.ศ. 2551-2553
ตารางที่ 4.1
ผลการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554
ตารางที่ 4.2
การเคลื่อนไหวชุมนุมหลักของกลุ่ม กปปส.
ตารางที่ 5.1
ผลการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.