Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครองในประเทศอังกฤษ

฿ 108.00

การควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครองในประเทศอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 260 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ณรงค์เดช สรุโฆษิต

รหัสสินค้า: 9789742889104 หมวดหมู่: , Product ID: 2727

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายการตรากฎหมายหรือเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ, การปรึกษาหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายลำดับรองหรือร่างกฎข้อบังคับ, การปรึกษาหารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ นโยบาย หรือเรื่องอื่นๆ

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ณรงค์เดช สรุโฆษิต
รหัสสินค้า : 9789742889104 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 260 กรัม
จำนวนหน้า : 136
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2553