Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายแรงงาน

฿ 378.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

รหัสสินค้า

9786165812580

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

416

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤษภาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
📖 รหัสสินค้า: 
9786165812580

 

🌺สารบาญ🌺
บทที่ ๑ ความนำ
⭐บทที่ ๒
ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไทย
⭐บทที่ ๓
ารจ้างแรงงานและสัญญาจ้างแรงงาน
⭐บทที่ ๔
การกำหนดเงื่อนไขการทำงาน
⭐บทที่ ๕
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างแรงงาน
⭐บทที่ ๖
การพักนิติสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน
⭐บทที่ ๗
การรวมกลุ่มทางแรงงานและการเจรจาต่อรอง
⭐บทที่ ๘
การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน
⭐บทที่ ๙
การระงับข้อโต้แย้งสิทธิทางแรงงาน
🌿บรรณานุกรม
🌿ดัชนีค้นคำ