Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

🌲กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566)

฿ 361.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 980 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

รหัสสินค้า

9786165948678

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

598

พิมพ์ครั้งที่

ธันวาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍ผู้เขียน: วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
📍รหัสสินค้า:
9786165948678

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 2
📍 วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น
📍 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
📍 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
📍 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
📍 การพิจารณาโดยขาดนัด
ภาค 3
📍 อุทธรณ์ฎีกา
📍 อุทธรณ์
📍 ฎีกา

วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
คำฟ้อง
คำให้การ
ฟ้องซ้อน
ทิ้งฟ้อง
ถอนฟ้อง
ฟ้องแย้ง
แก้คำฟ้อง คำให้การ
การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท
วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
คดีไม่มีข้อยุ่งยาก
การพิจารณาคดีโดยขาดนัด
ขาดนัดยื่นคำให้การ
การขออนุญาตยื่นคำให้การ
การขอพิจารณาใหม่ในกรณีขาดนัดยื่นคำให้การ
ขาดนัดพิจารณา
คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา
โจทก์ขาดนัดพิจารณา
จำเลยขาดนัดพิจารณา
การขอพิจารณาใหม่ระหว่างพิจารณา
การขอพิจารณาใหม่หลังศาลพิพากษา
อุทธรณ์
การยื่นอุทธรณ์
คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
อุทธรณ์ต้องชัดแจ้งฯ
คำสั่งระหว่างพิจารณา
ค่าธรรมเนียมที่ต้องวางพร้อมอุทธรณ์
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
ทุเลาการบังคับคดี
การส่งสำเนาอุทธรณ์
คำแก้อุทธรณ์
การฟังข้อเท็จจริงคดีที่อุทธรณ์ได้แต่ข้อกฎหมาย
การวินิจฉัยคดีของศาลอุทธรณ์
อำนาจของศาลอุทธรณ์
ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งในชั้นอุทธรณ์
ฎีกา