Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2567)

Original price was: ฿ 400.00.Current price is: ฿ 380.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 880 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

รหัสสินค้า

9786166083965

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

525

พิมพ์ครั้งที่

มกราคม 2567

มีสินค้าอยู่ 5

คำอธิบาย

🍭 ผู้เขียน: วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ (ผู้พิพากษา)
🍭 รหัสสินค้า: 9786166083965

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
– การบรรยายฟ้อง

– การตรวจคำฟ้อง
– การไต่สวนมูลฟ้อง
– พนักงานอัยการต้องนำตัวจำเลยมาศาลในวันยื่นฟ้อง

– กระบวนพิจารณาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
– คำพิพากษาหรือคำสั่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
– คำสั่งมีมูลย่อมเด็ดขาด
– การเรียกสำนวนการสอบสวนมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
– แก้ไขคำฟ้องคำให้การ
– โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด
– การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย

– การสอบคำให้การจำเลย
– การสืบพยานเด็ก
– การถามและการตั้งทนายให้จำเลย
– การตรวจพยานหลักฐานก่อนสืบพยาน
– โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อน
– คำให้การรับสารภาพ
– การอ่านคำพิพากษา
– ทำการคำพิพากษา
– คำพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษ
– รูปแบบคำพิพากษา
– การแก้ไขคำพิพากษา
– คำพิพากษาต้องไม่เกินคำขอ
– อุทธรณ์
– คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
– การรับรองอุทธรณ์
– คดีที่อุทธรณ์แต่ข้อกฎหมาย
– ข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ได้
– คำสั่งระหว่างพิจารณา
– กำหนดเวลายื่นอุทธรณ์
– อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
– การส่งสำเนาอุทธรณ์
– ถอนอุทธรณ์
– การพิจารณาของศาลอุทธรณ์
– อำนาจศาลอุทธรณ์
– เพิ่มเติมโทษจำเลย
– เหตุลักษณะคดี
– ฎีกา
– คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 218
– คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 219
– คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 219 ทวิ, 219 ตรี
– คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 220
– การรับรองฎีกา
– คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา
– การบังคับคดีตามคำพิพากษา
– ค่าธรรมเนียม