Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล

฿ 216.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

รหัสสินค้า

9786165813471

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

262

พิมพ์ครั้งที่

10 : มกราคม 2567

รหัสสินค้า: 9786165813471 หมวดหมู่: , , Product ID: 3996

รายละเอียดเพิ่มเติม

⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
⭐️รหัสสินค้า 
: 9786165813471

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
บทที่ 1 กฎหมายและลำดับชั้นของกฎหมาย
บทที่ 2 ความรับผิดทางแพ่ง
บทที่ 3 ความรับผิดทางอาญา
บทที่ 4 กระบวนการดำเนินคดี
บทที่ 5 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
บทที่ 6 บทบาทของพยาบาลในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
บทที่ 7 การเขียนบันทึกของพยาบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย
บทที่ 8 บทบาทของพยาบาลในงานนิติเวช
บทที่ 9 การพยาบาลผู้ป่วยอาการหหนักและใกล้เสียชีวิต
บทที่ 10 บทบาทของแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ กับการคุ้มครองสิทธิเด็ก
บทที่ 11 จริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล
ภาคผนวก

🛑ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ครั้งที่ 9🛑