Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

฿ 450.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

รหัสสินค้า

9786165812122

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

504

พิมพ์ครั้งที่

9 : ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥑 ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
🥑 รหัสสินค้า :
9786165812122

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
1. ความเบื้องต้น
2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน
3. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
4. กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
5. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
ภาคผนวก
📌พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขอัตราจ้างขั้นต่ำ, อัตราจ้างตามมาตรฐานฝีมือ, อัตราเงินสงเคราะห์และการขอรับเงินสงเคราะห์ในกรณีต่างๆ, การพ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน, เพิ่มคำพิพากษาศาลแรงงาน

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2023. All Rights Reserved.