Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

฿ 144.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

ผู้ปรับปรุงเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์สิทธิโชค ศรีเจริญ

รหัสสินค้า

9786165812733

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

182

พิมพ์ครั้งที่

17 : มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
💎 ผู้ปรับปรุงเพิ่มเติม : ศาสตราจารย์สิทธิโชค ศรีเจริญ
📖 รหัสสินค้า :
9786165812733

 

💟 บทคัดย่อ/สารบัญ 💟
⭐️ลักษณะ 1 ข้อความทั่วไป
⭐️ลักษณะ 2 วิเคราะห์ศัพท์
⭐️ลักษณะ 3 ลักษณะของสัญญาประกันภัย
🎄หมวด 1 เป็นสัญญาต่างตอบแทน
🎄หมวด 2 เป็นสัญญาเสี่ยงโชค
🎄หมวด 3 เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง
🎄หมวด 4 เป็นสัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
🎄หมวด 5 การขออนุญาตประกอบกิจการประกันภัย
⭐️ลักษณะ 4 ประกันวินาศภัย
🎄
หมวด 1 ประกันวินาศภัยทั่วไป
🎄หมวด 2 วิธีเฉพาะประกันภัยในการรับขน
🎄หมวด 3 ประกันภัยค้ำจุน
⭐️ลักษณะ 5 ประกันชีวิต
🎄หมวด 1 วิเคราะห์ศัพท์
🎄หมวด 2 ภัยที่รับเสี่ยง
🎄หมวด 3 เบี้ยประกันภัย
🎄หมวด 4 จำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยต้องใช้
🎄หมวด 5 สิทธิเรียกร้องต่อผู้ก่อมรณภัย
🎄หมวด 6 อายุความ
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17 : ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ครั้งก่อน