Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

฿ 144.00

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (2451-2538)

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
⭐️ข้อความทั่วไป
⭐️วิเคราะห์ศัพท์
⭐️ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง
⭐️ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง
⭐️เปรียบเทียบกับกลฉ้อฉล
⭐️เปรียบเทียบกับความสำคัญผิด
⭐️สัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
⭐️การขออนุญาตประกอบกิจการประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต (แก้ไขครั้งที่14)

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
รหัสหนังสือ : 9786162699955
จำนวนหน้า : 182
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 16 : กุมภาพันธ์ 2564