Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

฿ 144.00

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

ผู้ปรับปรุงเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์สิทธิโชค ศรีเจริญ

รหัสสินค้า

9786162699955

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

182

พิมพ์ครั้งที่

16 : กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭 ผู้เขียน : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
🍭 ผู้ปรับปรุงเพิ่มเติม : ศาสตราจารย์สิทธิโชค ศรีเจริญ
🍭 รหัสสินค้า :
9786162699955

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
⭐️ข้อความทั่วไป
⭐️วิเคราะห์ศัพท์
⭐️ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง
⭐️ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง
⭐️เปรียบเทียบกับกลฉ้อฉล
⭐️เปรียบเทียบกับความสำคัญผิด
⭐️สัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
⭐️การขออนุญาตประกอบกิจการประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต (แก้ไขครั้งที่ 14)