Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป

฿ 198.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 26 × 18.50 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

รหัสสินค้า

9786165810555

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

224

พิมพ์ครั้งที่

2 : สิงหาคม 2564

มีสินค้าอยู่ 25

รหัสสินค้า: 9786165810555 หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: Product ID: 10139

รายละเอียดเพิ่มเติม

🧈 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
🧈 รหัสสินค้า: 
9786165810555

 

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และวิวัฒนาการของกฎหมาย
⭐️บทที่ 2 ที่มาของกฎหมาย
⭐️บทที่ 3 สำนักความคิดทางกฎหมาย
⭐️บทที่ 4 ระบบกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย และศักดิ์หรือลำดับชั้นแห่งกฎหมาย
⭐️บทที่ 5 การใช้กฎหมาย การยกเลิก และการตีความกฎหมาย
⭐️บทที่ 6 การอุดช่องว่างของกฎหมาย
⭐️บทที่ 7 สิทธิและการใช้สิทธิ
⭐️บทที่ 8 ผู้ทรงสิทธิ
⭐️บทที่ 9 หลักสุจริต
⭐️บทที่ 10 ดอกเบี้ย
⭐️บทที่ 11 เหตุสุดวิสัย
⭐️บทที่ 12 ลายมือชื่อ
⭐️บทที่ 13 การตีความเอกสาร
📌** พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องอัตราดอกเบี้ย มาตรา 7, 224, 224/1**