Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2567)

Original price was: ฿ 400.00.Current price is: ฿ 380.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 910 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

รหัสสินค้า

9786166127270

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

547

พิมพ์ครั้งที่

มิถุนายน 2567

มีสินค้าอยู่ 12

รหัสสินค้า: 9786166127270 หมวดหมู่: , Product ID: 20222

คำอธิบาย

🍮 ผู้เขียน: วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ (ผู้พิพากษา)
🍮 รหัสสินค้า:
9786166127270

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍁 บัญชีเดินสะพัด
การคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัด

การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
การจำนองหรือค้ำประกันสัญญาบัญชีเดินสะพัด
🍁 ประกันภัย
สัญญาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้รับประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย
หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย
ค่าสินไหมทดทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิด
ผู้รับประกันรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย
อายุความ
สัญญาประกันภัยค้ำจุน
ประกันชีวิต
🍁 ตั๋วเงิน บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เช็ค
อายุความ
ตั๋วเงินปลอม
ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
การแก้ไขข้อสำคัญในตั๋วเงิน
ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
ตั๋วเงินหายหรือถูกลัก
🍁 หุ้นส่วน-บริษัท บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทจำกัด
🍁 ครอบครัว
การหมั้น

การสมรส
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
สัญญาก่อนสมรส
สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
สินส่วนตัวและสินสมรส
การจัดการสินสมรส
หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา
ความเป็นโมฆะของการสมรส
การสิ้นสุดแห่งการสมรส
การหย่า
บิดามารดากับบุตร
การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร
สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร
อำนาจปกครองและผู้ใช้อำนาจปกครอง
ความปกครองและผู้ปกครอง
บุตรบุญธรรม
ค่าอุปการะเลี้ยงดู