Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (Juvenile Law)

฿ 198.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ดร. วรภัทร รัตนาพาณิชย์

รหัสสินค้า

9786165813167

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

220 หน้า

พิมพ์ครั้งที่

1 : ตุลาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: ดร. วรภัทร รัตนาพาณิชย์
📝 รหัสสินค้า: 9786165813167

 

🔶 สารบัญ 🔶
บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเด็กและเยาวชน
▪บทที่ 2 ปรัชญา ทฤษฎีและสาเหตุในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน รวมทั้งความเป็นมาของระบบศาลเยาวชนและครอบครัวกับแนวความคิดสากล
▪บทที่ 3 ความเป็นมา การพิจารณาคดีและระบบศาลคดีเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ
▪บทที่ 4 ประวัติวิวัฒนาการกฎหมายเกี่ยวกับเด็กของไทย
▪บทที่ 5 หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก
▪บทที่ 6 หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็ก
▪บทที่ 7 นโยบายของรัฐกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
▪บทที่ 8 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
▪บทที่ 9 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวพ.ศ. 2562