Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

฿ 450.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1200 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์

รหัสสินค้า

9786165812726

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

544

พิมพ์ครั้งที่

6 : มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
📖 รหัสสินค้า : 9786165812726

 

🔷🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔷
🌲บทที่ 1 บททั่วไป
🌲บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
🌲บทที่ 3 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
🌲บทที่ 4 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
🌲บทที่ 5 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
🌲บทที่ 6 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
🌲บทที่ 7 การควบคุมมลพิษ
🌲บทที่ 8 มลพิษทางอากาศ
🌲บทที่ 9 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
🌲บทที่ 10 มลพิษทางน้ำ
🌲บทที่ 11 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
🌲บทที่ 12 มลพิษอื่นและของเสียอันตราย
🌲บทที่ 13 มาตรการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
🌲บทที่ 14 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 : ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ครั้งก่อน