Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
**สภาพปก: ปกมีรอยขนแมว เนื้อในสมบูรณ์ 100%**

฿ 432.00

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1100 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บทที่ 6 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 7 การควบคุมมลพิษ
บทที่ 8 มลพิษทางอากาศ
ทบที่ 9 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
บทที่ 10 มลพิษทางน้ำ
บทที่ 11 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
บทที่ 12 มลพิษอื่นและของเสียอันตราย
บทที่ 13 มาตรการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 14 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
รหัสสินค้า : 9786162696886 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
จำนวนหน้า : 544
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)