Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ

฿ 114.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

สุพิศ ปราณีตพลกรัง

รหัสสินค้า

9789742036317

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

100

พิมพ์ครั้งที่

กุมภาพันธ์ 2559

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742036317 หมวดหมู่: , Product ID: 40560

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍮 ผู้เขียน: สุพิศ ปราณีตพลกรัง
🍮 รหัสสินค้า:
9789742036317

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ข้อความเบื้องต้น

– เจตนารมณ์ของกฎหมาย
– การบังคับใช้กฎหมาย
– ผู้รักษาการตามกฎหมาย
– โครงสร้างของกฎหมาย
– เกี่ยวกับขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย
– ความหมายและเงื่อนไขของการชุมนุมสาธารณะ
– สถานที่ต้องห้ามมิให้จัดการชุมนุมสาธารณะ
– เกี่ยวกับลักษณะของการชุมนุมสาธารณะ
– การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
– การชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
– หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุม และผู้ชุมนุม
– การคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
– บทกำหนดโทษ
– กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงฯ
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 11/2549