Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ

฿ 114.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742036317 หมวดหมู่: , Product ID: 40560

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ข้อความเบื้องต้น
– เจตนารมณ์ของกฎหมาย
– การบังคับใช้กฎหมาย
– ผู้รักษาการตามกฎหมาย
– โครงสร้างของกฎหมาย
– เกี่ยวกับขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย
– ความหมายและเงื่อนไขของการชุมนุมสาธารณะ
– สถานที่ต้องห้ามมิให้จัดการชุมนุมสาธารณะ
– เกี่ยวกับลักษณะของการชุมนุมสาธารณะ
– การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
– การชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
– หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุม และผู้ชุมนุม
– การคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
– บทกำหนดโทษ
– กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงฯ
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 11/2549

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742036317
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า : 100 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2559