Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.1

฿ 180.00

กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.1

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162695995 หมวดหมู่: , Product ID: 2808

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โครงสร้างการรับผิดในทางอาญา การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด การสำคัญผิดในบางกฎหมายอาญา การกระทำมีกฎหมายยกเว้น การกระทำนั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษ เหตุลดโทษหรือเหตุบรรเทาโทษ การพยายามกระทำความผิด ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไป การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน อายุความ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162695995 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 218
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2560