Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566)

฿ 380.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 920 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

รหัสสินค้า

9786166035032

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

556

พิมพ์ครั้งที่

2566

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786166035032 หมวดหมู่: , Product ID: 20224

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍮 ผู้เขียน: วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
🍮 รหัสสินค้า:
9786166035032

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍧 ทรัพย์สิน
ทรัพย์, ทรัพย์สิน

การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยนิติกรรม
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
บทบัญญัติคุ้มครองบุคคลภายนอก
ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน
การเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ที่งอกริมตลิ่ง
การสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น
สร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น
การคุ้มครองผู้ได้ทรัพย์มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ
สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด
สิทธิของผู้รับเงินตราโดยสุจริต
ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในท้องตลาด
แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ทางจำเป็น
กรรมสิทธิ์รวม
สิทธิครอบครอง
การแย่งการครอบครอง
การครอบครองสิ้นสุด การโอนการครอบครอง
การเปลี่ยนลักษณะการยึดถือ
ครอบครองปรปักษ์
ภาระจำยอม
สิทธิเหนือพื้นดิน
สิทธิเก็บกิน
🍧 มรดก
มรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

การถูกจำกัดมิให้รับมรดก
การตัดมิให้รับมรดก
การสละมรดก
พระภิกษุเป็นทายาทและพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก
บุตรนอกกฎหมายและบุตรบุญธรรม
ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม
การรับมรดกแทนที่
พินัยกรรม
การจัดการศพ
ประเภทผู้รับพินัยกรรม
ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้
แบบพินัยกรรม
ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม
ข้อกำหนดพินัยกรรมมีเงื่อนไข
การเพิกถอนพินัยกรรม
การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
ผู้จัดการมรดก
อายุความการจัดการมรดก
การแบ่งปันทรัพย์มรดก
อายุความมรดก