Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายว่าด้วยสัญญา **สภาพปก : ไม่ค่อยสวย เนื่องจากเป็นหนังสือตีพิมพ์ปี 2550**

Original price was: ฿ 250.00.Current price is: ฿ 225.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742885939 หมวดหมู่: , , Product ID: 31647

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ ๑ :
กฎหมายว่าด้วยสัญญาตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บทที่ ๑ ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา
บทที่ ๒ คำเสนอและคำสนอง
บทที่ ๓ การเกิดของสัญญา
บทที่ ๔ การตีความสัญญา
บทที่ ๕ คำมั่น
บทที่ ๖ ประเภทของสัญญา
บทที่ ๗ ผลแห่งสัญญา
บทที่ ๘ มัดจำ-เบี้ยปรับ
บทที่ ๙ การเลิกสัญญา
ส่วนที่ ๒ : สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
บทที่ ๑ แนวคิดของสัญญา
บทที่ ๒ หลักการและเหตุผลในการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
บทที่ ๓ ลักษณะขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
บทที่ ๔ ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ
รหัสสินค้า :
9789742885939
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
600 กรัม
จำนวนหน้า :
260 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2
: พฤศจิกายน 2550