Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับฯ

Original price was: ฿ 120.00.Current price is: ฿ 114.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 650 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 ความเบื้องต้นในวิะีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
บทที่ 3 วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลชั้นต้น
บทที่ 4 การอุทธรณ์ ฎีกาในคดีค้ามนุษย์
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์
รหัสสินค้า : 9786164400832
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 270 กรัม
จำนวนหน้า : 132
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 1 :   พฤษภาคม 2560