Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ

฿ 760.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1700 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร

รหัสสินค้า: 9789744666758 หมวดหมู่: Product ID: 10119

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ : วิวัฒนาการประเภทและลักษณะพิเศษ
ส่วนที่ 2 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ตั๋วเงิน
แบ่งออกเป็น 20 บทย่อยๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับตั๋วเงินโดยละเอียด
ส่วนที่ 3 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยกฎหมายอื่น : บัตรเงินฝาก
พร้อมทั้งดรรชนีค้นคำ

รหัสสินค้า : 9789744666758
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1700 กรัม
จำนวนหน้า : 1,116
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2556