Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

฿ 432.00

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165811637

จำนวนหน้า

548

พิมพ์ครั้งที่

12 : สิงหาคม 2565

รหัสสินค้า: 9786165811637 หมวดหมู่: , , Product ID: 2713

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
📝รหัสสินค้า : 9786165811637

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทที่ 1 วิวัฒนาการแนวความคิดว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย ก่อนที่จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
บทที่ 2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
บทที่ 3 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่
บทที่ 4 ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ภาคผนวก

📌พิมพ์ครั้งที่ 12 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน