Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายว่าด้วยครอบครัว

฿ 162.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร รัตนาพาณิชย์

รหัสสินค้า

9786165813624

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

168

พิมพ์ครั้งที่

1 : เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร รัตนาพาณิชย์
📝รหัสสินค้า : 9786165813624

 

🔸🔸บทคัดย่อ/สารบาญ🔸🔸
การบังคับใช้กฎหมายครอบครัว
บทที่ 1
การหมั้น
บทที่ 2
การสมรส
บทที่ 3
ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
บทที่ 4
บิดามารดากับบุตร
บทที่ 5
ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง
บทที่ 6
บุตรบุญธรรม
บทที่ 7
ประเภทข้อสอบและการเขียนตอบให้คะแนนดีและแบบฝึกหัด