Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก

฿ 261.00

กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

รหัสสินค้า: 9786162694172 หมวดหมู่: , Product ID: 2791

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิวัฒนาการทางความคิดศาสตร์ว่าด้วยการบังคับโทษ, วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจำคุก, ความเป็นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับโทษ, สถานะของกฎหมายบังคับโทษจำคุก, หลักเกณฑ์พื้นฐานการบังคับโทษจำคุก, การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องโทษจำคุก, การใช้สอยส่วนตัวและเงินประเภทต่างๆ, ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยและมาตรการทางวินัย, การช่วยเหลือทางกฎหมายและการสังคมสงเคราะห์, การบังคับโทษผู้ต้องขังหญิง การกักขัง คุมขัง และเรือนจำเยาวชน, การคุ้มครองข้อมูล, สถานบำบัดทางสังคม, รูปแบบการใช้โทษจำคุกในต่างประเทศ ฯลฯ

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9786162694172 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 324
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)