Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565)

฿ 361.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 910 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

รหัสสินค้า

9786165886406

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

535

พิมพ์ครั้งที่

2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🪐 ผู้เขียน: วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
🪐 รหัสสินค้า: 9786165886406

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
จำเลยขอคุ้มครอง
โจทก์ขอคุ้มครอง
คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา
การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทนำ
ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
คำบังคับ
คำขอบังคับคดี
คำขอให้บังคับคดี
การพิจารณาคำขอบังคับคดี
การไต่สวนหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่ในฐานะผู้แทนเจ้าหนี้
อำนาจเจ้าพนักงานบังคับคดีในการส่งเอกสาร
อำนาจค้นของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
การงดการบังคับคดี
ลูกหนี้ของดการบังคับคดี
การดำเนินการบังคับคดีต่อไป
การถอนการบังคับคดี
การเพิกถอนการบังคับคดี
การบังคับคดีกรณีที่เป็นหนี้เงิน
การยึดหรืออายัดสิทธิเรียกร้องที่มีชื่อผู้อื่นเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
เงินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
การยึดทรัพย์สิน
การยึดอสังหาริมทรัพย์
ผลของการยึดครอบไปถึงดอกผลและเครื่องอุปกรณ์
ผลของการยึดเกี่ยวกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ผลของการยึดต่อบุคคลภายนอก
การอายัดสิทธิเรียกร้อง
สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ
ฯลฯ