Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2567)

฿ 380.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

รหัสสินค้า

9786166083262

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

537

พิมพ์ครั้งที่

ธันวาคม 2566

มีสินค้าอยู่ 9

รายละเอียดเพิ่มเติม

🪐 ผู้เขียน: วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ (ผู้พิพากษา)
🪐 รหัสสินค้า: 9786166083262

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
จำเลยขอคุ้มครอง

โจทก์ขอคุ้มครอง
คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา
การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทนำ

ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
คำบังคับ
การร้องขอให้บังคับคดี
คำขอให้บังคับคดี

การพิจารณาคำขอบังคับคดี
การไต่สวนหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่ในฐานะผู้แทนเจ้าหนี้
อำนาจเจ้าพนักงานบังคับคดีในการส่งเอกสาร
อำนาจค้นของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
การงดการบังคับคดี
ลูกหนี้ของดการบังคับคดี
การดำเนินการบังคับคดีต่อไป
การถอนการบังคับคดี
การเพิกถอนการบังคับคดี
การบังคับคดีกรณีที่เป็นหนี้เงิน
การยึดหรืออายัดสิทธิเรียกร้องที่มีชื่อผู้อื่นเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
เงินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
การยึดทรัพย์สิน
การยึดอสังหาริมทรัพย์

ผลของการยึดครอบไปถึงดอกผลและเครื่องอุปกรณ์
ผลของการยึดเกี่ยวกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ผลของการยึดต่อบุคคลภายนอก
การอายัดสิทธิเรียกร้อง
สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ
การขอเฉลี่ยทรัพย์
การเข้าสวมสิทธิเจ้าหนี้ผู้ยึดหรืออายัด
สิทธิของเจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์หรือยื่นเกินกำหนด
การขายหรือจำหน่าย
การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์
การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย
การบังคับคดีกรณีให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
การบังคับคดีกรณีขับไล่ กรณีลูกหนี้ต้องออกไป
การแสดงอำนาจพิเศษ
การบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
การบังคับคดีกรณีหนี้กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ
การบังคับคดีกรณีขอให้จับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
การบังคับผู้ค้ำประกันในศาล
ค่าขึ้นศาล ค่าธรรมเนียม