Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564)

฿ 342.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 850 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
จำเลยขอคุ้มครอง
โจทก์ขอคุ้มครอง
– หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว
– ผลคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว
– ฯลฯ
คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา
การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทนำ
ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
คำบังคับ
คำขอบังคับคดี
คำขอให้บังคับคดี
การพิจารณาคำขอบังคับคดี
การไต่สวนหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่ในฐานะผู้แทนเจ้าหนี้
อำนาจเจ้าพนักงานบังคับคดีในการส่งเอกสาร
อำนาจค้นของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
การงดการบังคับคดี
ลูกหนี้ของดการบังคับคดี
การดำเนินการบังคับคดีต่อไป
การถอนการบังคับคดี
การเพิกถอนการบังคับคดี
การบังคับคดีกรณีที่เป็นหนี้เงิน
การยึดหรืออายัดสิทธิเรียกร้องที่มีชื่อผู้อื่นเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
เงินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
การยึดทรัพย์สิน
การยึดอสังหาริมทรัพย์
ผลของการยึดครอบไปถึงดอกผลและเครื่องอุปกรณ์
ผลของการยึดเกี่ยวกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ผลของการยึดต่อบุคคลภายนอก
การอายัดสิทธิเรียกร้อง
สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า :
9786165771436
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
850 กรัม
จำนวนหน้า :
526 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ :
ธันวาคม 2563