Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : พยานหลักฐาน (คดีอาญา) คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๔

Original price was: ฿ 250.00.Current price is: ฿ 237.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 540 กรัม
ขนาด 23 × 17 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สหรัฐ กิติ ศุภการ

รหัสสินค้า

9786165868365

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

336

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2565

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

📍 ผู้เขียน: สหรัฐ กิติ ศุภการ
📍 รหัสสินค้า: 9786165868365

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🥑 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้ต้องหา (มาตรา ๒ (๒))
ผู้เสียหาย (มาตรา ๒ (๔))
คำร้องทุกข์ (มาตรา ๒ (๗))
การไต่สวนมูลฟ้อง (มาตรา ๒ (๑๒))
ผู้มีอำนาจจัดการแทน (มาตรา ๕)
สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา (มาตรา ๗/๑)
การจัดหาล่าม (มาตรา ๑๓)
เขตอำนาจสอบสวน (มาตรา ๑๘)
ฯลฯ
🥑 พยานหลักฐาน (คดีอาญา)
ภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา
พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ (มาตรา ๒๒๖)
พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาโดยมิชอบ (มาตรา ๒๒๖/๑)
พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่นๆ (มาตรา ๒๒๖/๒)
พยานบอกเล่า (มาตรา ๒๒๖/๓)
การรับฟังบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องฯ (มาตรา ๒๒๖/๕)
การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน/มาตรฐานการพิสูจน์ (มาตรา ๒๒๗)
การชั่งน้ำหนักพยานที่มีข้อบกพร่องต่างๆ (มาตรา ๒๒๗/๑)
ฯลฯ
🥑 คำถามท้ายเล่ม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พยานหลักฐาน (คดีอาญา)

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.