Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

฿ 810.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1800 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

รหัสสินค้า

9786165812559

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

จำนวนหน้า

968

พิมพ์ครั้งที่

11 : พฤษภาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

🧑‍🏫 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
📖 รหัสสินค้า:
9786165812559

 

🌲สารบาญ🌲
⭐️ ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
⭐️ ภาค 2 องค์กรและเครื่องมือในคดีอาญา
🌾 ลักษณะ 1 ประธานในคดี
🌾 ลักษณะ 2 กระบวนพิจารณา เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดีและข้อหา

🌾 ลักษณะ 3 พยานหลักฐานและมาตรการบังคับ
⭐️ ภาค 3 หลักในการดำเนินคดีอาญา และกระบวนการดำเนินคดีอาญา
🌾 ลักษณะ 1 หลักในการดำเนินคดีอาญา
🌾 ลักษณะ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญา

⭐️ ภาค 4 การฟ้องและการดำเนินคดี
🌾 ลักษณะ 1 การฟ้องคดีอาญา การดำ เนินคดีอาญาโดยทั่วไป และการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
🌾 ลักษณะ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญาศาลแขวงและคดีอาญาเด็กและเยาวชน
🌾 ลักษณะ 3 การอุทธรณ์ การฎีกา และการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
🌾 ลักษณะ 4 การบังคับคดีอาญา ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและการลดโทษ
⭐️ ภาค 5 การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
⭐ บรรณานุกรม
⭐ ดัชนีค้นเรื่อง
⭐ ดัชนีค้นกฎหมาย
ดัชนีค้นคำพิพากษาฎีกาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา
⭐ ภาคผนวก
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11 : ไม่มีการแก้ไขจากการพิมพ์ครั้งก่อน (รวมเป็นเล่มเดียว)