Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

฿ 252.00

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 650 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา และบางส่วนของภาค 6 การบังคับคดี นอกจากนี้ยังได้รวบรวมตัวอย่างการบันทึกและเอกสารต่างๆ ที่ใช้จริงในทางปฏิบัติไว้ในภาคผนวกอีกด้วย

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์
รหัสสินค้า : 9786162695988 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
จำนวนหน้า : 348
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560