Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายลักษณะพยาน ภาคปฏิบัติ

฿ 171.00

กฎหมายลักษณะพยาน ภาคปฏิบัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

สุโรจน์ จันทรพิทักษ์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บททั่วไป, พยานบุคคล, พยานเอกสาร, พยานวัตถุ, ภาระการพิสูจน์, คำท้า พยานบอกเล่าที่รับฟังได้, การนำสืบและรับฟังพยานหลักฐาน, การยื่นบัญชีระบุพยาน สำเนาเอกสาร  โดยการพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่

ชื่อผู้แต่ง : สุโรจน์ จันทรพิทักษ์
รหัสสินค้า : 9786162692529 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)