Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ

฿ 351.00

กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162695582 หมวดหมู่: , Product ID: 2784

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, การถือกำหนดและการแผ่ขยายตัวของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, กรอบปกติของอำนาจทางการเมือง : รัฐ, การใช้อำนาจทางการเมืองภายในรัฐ : ปัญหาของการปกครอง, ระบบการเมืองของประเทศต่างๆ ,ฯลฯ, กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองไทย, กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองของไทยภายหลังการปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475-2540, ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองไทยโดยรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540, ความเป็นมา เจตนารมณ์ และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ครั้งนี้ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ให้เป็นปัจจุบัน โดยได้เพิ่มเติมการแก้ไขสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วย

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162695582 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 444
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2560