Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน

฿ 162.00

กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต, รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต

รหัสสินค้า: 9786162694219 หมวดหมู่: , Product ID: 2782

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักของประเทศที่กำหนดระบบสังคม และหลักการพื้นฐานของรัฐการจัดตั้งองค์การและการบริหารประเทศ สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
ในยุคของการปฏิรูปและเปิดประเทศ การศึกษาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญของจีนจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นอยู่ที่จะดำเนินไปในโอกาสข้างหน้า

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต, รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
รหัสสินค้า : 9786162694219 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2558