Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1

฿ 360.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร

รหัสสินค้า

9786165811019

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

444

พิมพ์ครั้งที่

16 : มกราคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร
📍 รหัสสินค้า: 9786165811019

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐ, บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ, เขตอำนาจรัฐ, เขตอำนาจรัฐเหนือเขตทางทะเล, ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ, สนธิสัญญา, การปฏิบัติต่อคนต่างด้าว, ความรับผิดของรัฐ, การสืบทอดของรัฐ, การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ
📌พิมพ์ครั้งที่ 16 เพิ่มเนื้อหาในหัวข้อความหมายของทะเลหลวง