Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายมหาชน แนวประยุกต์

฿ 162.00

กฎหมายมหาชน แนวประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 450 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

มีสินค้าอยู่ 3

รหัสสินค้า: 9786162695506 หมวดหมู่: , Product ID: 2775

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายมหาชนประยุกต์ : แนวประยุกต์ หรือกฎหมายมหาชนเบื้องต้นนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สอนในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งนี้ตั้งแต่มีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้น และได้กำหนดให้วิชานี้เป็นรายวิชาบังคับในชั้นปีที่ 2 เนื้อหาวิชาที่บรรยายมีอยู่ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายและกฎหมายมหาชน ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องสถาบันทางกฎหมายมหาชน (รัฐ) ส่วนที่ 3 หลักการที่สำคัญ ๆ ในกฎหมายมหาชน และส่วนที่ 4 นิติวิธีในกฎหมายมหาชน

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9786162695506 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)