Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

฿ 252.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

รหัสสินค้า

9786165811743

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

320

พิมพ์ครั้งที่

16 : สิงหาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍯 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
🍯 รหัสสินค้า: 9786165811743

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
🍯ภาคหนึ่ง ลักษณะกฎหมายมหาชน🍯
บทนำ
1. ความเป็นมาและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน
2. ธรรมชาติของกฎหมายมหาชน
3. ปัญหาของกฎหมายมหาชนไทย
บทที่ 1 การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
บทที่ 2 ประโยชน์มหาชน
บทที่ 3 กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่
บทที่ 4 การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน
🍯ภาคสอง รัฐ : สถาบันกฎหมายมหาชน🍯
ข้อความเบื้องต้น
หมวด 1 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์
บทที่ 1 การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ
บทที่ 2 รัฐสมัยใหม่
หมวด 2 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ความคิด
บทที่ 3 ข้อความคิดและสารัตถะของรัฐ
บทที่ 4 องค์ประกอบของรัฐ
บทที่ 5 ภารกิจของรัฐ
บทที่ 6 รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง
🍯ภาคสาม การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ🍯
บทที่ 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ
บทที่ 2 องค์กรของรัฐ
บทที่ 3 การกระทำของรัฐ
🍯ภาคสี่ การกระทำทางปกครอง🍯
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 การใช้กฎหมายและดุลยพินิจทางปกครอง
บทที่ 2 นิติกรรมทางปกครอง
📌การแก้ไข : ภาค1 แก้ไขหัวข้อจากข้อความเบื้องต้นเป็นบทนำ , เพิ่มข้อ 2 และ 3, ภาค 1 บทที่ 1 แก้ข้อความตอนท้าย,
ภาค 1 บทที่ 2 เพิ่มข้อสรุปสิทธิมหาชนและเพิ่มหัวข้อ 6.4 ในข้อ 6