Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

฿ 266.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9789742037529 หมวดหมู่: Product ID: 22081

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความเบื้องต้น
บทที่ 2 รากฐานทางความคิด
บทที่ 3 กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในต่างประเทศ
บทที่ 4 กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย
บทที่ 5 วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันทารุณกรรมสัตว์
บทที่ 6 วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์
บทที่ 7 ทิศทางการปรับปรุงกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย
บทที่ 8 บทสรุปและเสนอแนะ

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
รหัสสินค้า : 9789742037529
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 296
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2562