Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายปกครอง

฿ 180.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

รหัสสินค้า

9786165811620

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

220

พิมพ์ครั้งที่

3 : กรกฎาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
📝รหัสสินค้า:
9786165811620

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
⭐️บทที่ 2 บ่อเกิดและแหล่งที่มาของกฎหมายปกครอง
⭐️บทที่ 3 ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
⭐️บทที่ 4 ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำาทางปกครอง
⭐️บทที่ 5 หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาทางปกครอง
⭐️บทที่ 6 ศาลปกครองของประเทศไทย