Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายปกครอง

฿ 198.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

รหัสสินค้า

9786165812849

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

224

พิมพ์ครั้งที่

4 : กรกฎาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
📝รหัสสินค้า:
9786165812849

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
⭐️บทที่ 2 บ่อเกิดและแหล่งที่มาของกฎหมายปกครอง
⭐️บทที่ 3 ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
⭐️บทที่ 4 ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง
⭐️บทที่ 5 หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
⭐️บทที่ 6 ศาลปกครองของประเทศไทย

📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 : เพิ่มเนื้อหาในส่วนของหนังสือเวียน, หลักในการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเพิ่มเติม, การเพิ่มเติมตัวอย่างของหนังสือทวงถามหนี้เงินเป็นนิติกรรมทางปกครองหรือไม่, เพิ่มเติมสัญญาทางปกครองที่จัดให้ทำบริการสาธารณะ เป็นต้น