Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายการแพทย์ ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว

฿ 142.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

นายแพทย์วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์, นายธนสร สุทธิบดี

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742037512 หมวดหมู่: Product ID: 22093

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับความยินยอมทางการแพทย์
บทที่ 2 วิวัฒนาการแห่งความยินยอมทางการแพทย์ในประเทศไทย
บทที่ 3 ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว
บทที่ 4 กรอบข้อมูลแห่งความยินยอมเมื่อได้รับการบอกกล่าวแล้ว
บทที่ 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของแพทย์และบุคลากร
บทที่ 6 ข้อยกเว้นของหลักความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว
บทที่ 7 ความสามรถของผู้ป่วยในการให้ความยินยอมทางการแพทย์ และผู้ให้ความยินยอมแทน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : นายแพทย์วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์, นายธนสร สุทธิบดี
รหัสสินค้า : 9789742037512
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2562