Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

Original price was: ฿ 300.00.Current price is: ฿ 270.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์

รหัสสินค้า

9786165813297

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

308 หน้า

พิมพ์ครั้งที่

3 : ธันวาคม 2566

คำอธิบาย

✍️ ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์
📝 รหัสสินค้า : 9786165813297

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
▪ส่วนที่ 1 ภาพรวมและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
บทที่ 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขันและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
บทที่ 3 วัตถุประสงค์และหน้าที่ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ส่วนที่ 2 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
บทที่ 4 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
บทที่ 5 การนิยามตลาดและตลาดที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 6 การใช้อำนาจเหนือตลาด
บทที่ 7 ความตกลงท่ามกลางธุรกิจที่ก่อให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม
บทที่ 8 การควบรวมกิจการหรือเข้าครอบงำกิจการ
บทที่ 9 การค้าที่ไม่เป็นธรรม และการกำกับธุรกิจในการทำข้อตกลงการค้ากับต่างประเทศ
บทที่ 10 องค์กรบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
บทที่ 11 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับกฎหมายกำกับกิจการสาธารณูปโภคเบื้องต้น
บทที่ 12 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับอาเซียนเบื้องต้น
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 : เพิ่มคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า, ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้เป็นปัจจุบัน, เพิ่มเนื้อหาว่าด้วยกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน