Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

฿ 332.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742037765 หมวดหมู่: Product ID: 23965

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
– วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
– สัญญาการค้าระหว่างประเทศ
– INCOTERMS
– การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
– การประกันภัยสินค้าทางทะเล
– การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ
– การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
– องค์การการค้าโลก
– ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
: รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

รหัสสินค้า : 9789742037765
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 334 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม 2563

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.