อื่นๆ (162)

Showing 1–24 of 162 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  108 สัญญาธุรกิจ โดย อดุล ขาวละออ ฿ 500.00 ฿ 475.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  สัญญาในการจัดหาที่ดิน อาคาร สถานที่
  – สัญญาจองที่ดิน
  – สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามเนื้อที่)
  – สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมารวม)
  – สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  – สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  – สัญญาเช่าที่ดิน
  – สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  – สัญญาเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง
  – สัญญาเช่าอาคารโรงงาน
  – ฯลฯ
  สัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่ง
  – สัญญาว่าจ้างทำงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
  – สัญญาควบคุมงานก่อสร้าง
  – สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
  – สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
  – สัญญารับเหมาก่อสร้าง
  – สัญญาว่าจ้างตอกเสาเข็ม
  – สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบงานประปาและสุขาภิบาล
  – สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบงานไฟฟ้า
  – สัญญาว่าจ้างออกแบบตกแต่งภายใน
  – สัญญาว่าจ้างปรับปรุงและตกแต่งสวนหย่อม
  – หนังสือสัญญาจ้าง…
  สัญญาในการจัดหาทรัพย์สิน
  – สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์
  – สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ
  – สัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์
  – สัญญาซื้อขายรถยนต์
  – สัญญาซื้อขายลิฟท์
  – สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่
  – สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเลขหมาย
  – สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
  – สัญญาเช่ารถยนต์
  – สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์
  – สัญญาเช่าต้นไม้ตกแต่งสถานที่
  – สัญญาเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร
  สัญญาในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
  – สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
  – สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
  – สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์
  – สัญญาจ้างบำรุงรักษาต้นไม้และสภาพสวนหย่อม
  สัญญาในการดำเนินงานทางธุรกิจ
  – สัญญาซื้อขายสินค้า
  – สัญญาซื้อขายสินค้า
  – สัญญาซื้อขายสินค้า
  – สัญญาซื้อขายเงินผ่อน
  – สัญญาเช่าซื้อ
  – สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
  – สัญญาตั้งตัวแทน
  – สัญญาตั้งนายหน้า (ซื้อทรัพย์สิน)
  – สัญญาตั้งนายหน้า (ขายทรัพย์สิน)
  – สัญญาตั้งนายหน้า (ขายที่ดิน)
  – สัญญาตัวแทนนายหน้า (ขายที่ดิน)
  – ฯลฯ
  สัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource)
  – สัญญาตั้งตัวแทนค้าต่าง
  – สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 1)
  – สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 2)
  – สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 3)
  – สัญญาจ้างให้จัดเก็บหนี้การค้า
  – สัญญาจ้างให้ติดตามหนี้
  – สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่
  – ฯลฯ
  สัญญาทางการเงิน
  – ตั้งสัญญาใช้เงิน
  – สัญญากู้ยืมเงิน
  – สัญญากู้ยืมเงิน พร้อมจำนำ
  – สัญญาขายลดเช็ค
  – สัญญาค้ำประกัน
  – สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
  – สัญญาค้ำประกันมีวงเงิน
  – สัญญาจำนำ
  – สัญญาจำนำหุ้น
  – ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
  – ฯลฯ
  สัญญาในส่วนของพนักงาน
  – สัญญาว่าจ้างทำงาน
  – สัญญาว่าจ้างทำงาน (ทดลองงาน)
  – สัญญาว่าจ้างทำงาน (มีกำหนดเวลา)
  – สัญญาค้ำประกันการทำงาน
  – หนังสือแจ้งยกเลิกค้ำประกันการทำงาน
  – สัญญากู้ยืมเงินของพนักงาน
  – ฯลฯ
  หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือให้ความยินยอม
  – หนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีแพ่ง
  – หนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีอาญา
  – หนังสือมอบอำนาจประกันตัวคดีอาญา
  – หนังสือมอบอำนาจขอเลขผู้เสียภาษี
  – หนังสือมอบอำนาจจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
  – หนังสือมอบอำนาจพบพนักงานประเมิน
  – หนังสือมอบอำนาจ…
  – ฯลฯ
  สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและความลับทางการค้า
  – สัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมบัญชี
  – สัญญาจ้างแปลข้อความ
  – สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
  – สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
  – สัญญาให้สิทธิทางการค้าและบริการ แฟรนไชส์
  – สัญญารักษาข้อมูลอันเป็นความลับ (เงินเดือนพนักงาน)
  – ฯลฯ
  ภาคผนวก
  – บัญชีอัตราอากรแสตมป์

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  อดุล ขาวละออ

  รหัสสินค้า : 9786163021717
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 370 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : มิถุนายน 2562

 • Sale!
  img-book
  EASY NOTE สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100 โดย ณุภา นันทเกียรติ ฿ 220.00 ฿ 209.00

  🔴 บทคัดย่อ/สารบัญ
  🍂 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
  – การสะกดคำ
  – การอ่านคำ
  – การสังเกตประโยคบกพร่อง
  – การเรียงประโยค
  – การอ่านบทความ
  🍂 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
  – การอุปมาอุปไมย
  – การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
  – การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
  – การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
  🍂 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  – อนุกรม
  – พื้นฐานคณิตศาสตร์
  – การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
  – สดมภ์
  🍂 ภาษาอังกฤษ
  – Part of Speech (ชนิดของคำ)
  – Article (คำนำหน้าคำนาม)
  – Tense
  – If – Clause
  – Comparison
  🍂 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  – ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  – หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  – วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  – หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  – เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

  🔴 รายละเอียด 
  🌟ชื่อผู้แต่ง : ณุภา นันทเกียรติ
  🌟รหัสสินค้า
  : 9786164871571
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 350 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 76 หน้า
  🌟ขนาด : 21 x 29.2 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2564

 • img-book
  กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฿ 300.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในโอกาสที่กฎหมายตราสามดวงมีอายุครอบ 200 ปี
  และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่ทรงครองราชสมบัติปีที่ 60 พุทธศักราช 2548

  รายละเอียด
  ชื่อผู้จัดทำ :  สำนักงานกงอทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  รหัสสินค้า : G000047
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 206
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :2548

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย 4.0 โดย ศุภวัชร์ มาลานนท์ ฿ 360.00 ฿ 324.00

  รหัสสินค้า : 9786162697975
  ชื่อผู้แต่ง : ศุภวัชร์ มาลานนท์

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 408
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ : กรกฎาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว โดย รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย
  บทที่ 2 ทนายความกับลูกความ
  บทที่ 3 หนี้ทางใจของนักเรียนทุน
  บทที่ 4 ปัญหากฎหมายย้อนหลังในคดียุบพรรค
  บทที่ 5 การร้องทุกข์ในคดีอาญา
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รศ.พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช
  รหัสสินค้า : 9789742037246
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 430
  ขนาด : 14.5×21 
  พิมพ์ครั้งที่  :   ตุลาคม   
  2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 410.00 ฿ 389.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่หนึ่ง: กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ
  บทที่ ๑ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป
  บทที่ ๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
  ส่วนที่สอง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงวิธีสบัญญัติ
  บทที่ ๑ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
  บทที่ ๒ กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class actions)
  ส่วนที่สาม องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการใช้บังคับ
  บทที่ ๑ องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  บทที่ ๒ การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  บทสรุป
  (๑) พัฒนาการ และกลไกเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
  (๒) ปัญหาเฉพาะของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย และแนวทางที่ควรจะเป็น

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
  รหัสสินค้า : 9786164881525
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 436 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2563

 • img-book
  กฎหมายตราสามดวง : พระทำนูน โดย ราชบัณฑิตยสภา ฿ 240.00

  รายละเอียด
  ผู้เขียน : ราชบัณฑิตยสภา
  รหัสหนังสือ : 9786167073118
  จำนวนหน้า : 224 หน้า
  ขนาด : 19 x 26.5 ซม.
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2553

 • img-book
  กฎหมายตราสามดวง : พระธรรมสาตรและหลักอินทภาษ โดย ราชบัณฑิตยสภา ฿ 400.00

  รายละเอียด
  ผู้เขียน : ราชบัณฑิตยสภา
  รหัสหนังสือ : 9786163890160
  จำนวนหน้า : 254 หน้า
  ขนาด : 19 x 26.5 ซม.
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2558

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บททั่วไป แนวทางศึกษากฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  บทที่ 1 รัฐ
  บทที่ 2 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ
  บทที่ 3 ลักษณะพิเศษของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์พื้นฐานของรัฐสมัยใหม่
  ส่วนที่สอง กฎหมายมหาชนแขนงต่างๆ
  บทที่ 5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 6 กฎหมายปกครอง
  บทที่ 7 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 8 กฎหมายการคลัง
  บทที่ 9 กฎหมายภาษี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  รหัสสินค้า : 9786164880399
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 370 หน้า
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย?: ว่าด้วยสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่ โดย ศศิภา พฤกษฎาจันทร์ ฿ 290.00 ฿ 275.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🌻 คำนำจากผู้เขียน
  🌻 คำนำเสนอ โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์
  บทที่ 1
  บทนำ
  บทที่ 2
  ข้อความคิดว่าด้วยกฎหมายในทรรศนะของฮันส์ เคลเซ่น และ เอช.แอล.เอ. ฮาร์ท
  บทที่ 3
  บทวิพากษ์
  บทที่ 4
  “กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย”: อิทธิพลของแนวความคิดแบบสำนักกฎหมายบ้านเมืองในประเทศไทย?
  บทที่ 5
  บทสรุป

  รายละเอียด
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ศศิภา พฤกษฎาจันทร์
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9786168215333
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ จำนวนหน้า : 253 หน้า
  ⭐️ น้ำหนัก : 435 กรัม
  ⭐️ ขนาด : 14.4 x 21 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งแรก : พฤษภาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ ฿ 250.00 ฿ 225.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 ค้ำประกัน
  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้
  หมวด 3 ผลหลังชำระหนี้
  หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
  บทที่ 3 จำนอง
  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
  หมวด 3 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
  หมวด 4 การบังคับจำนอง
  หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
  หมวด 6 ความระงับสิ้นแห่งสัญญาจำนอง
  บทที่ 4 จำนำ
  หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ
  หมวด 3 การบังคับจำนำ
  หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
  รหัสสินค้า : 9786162693458
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : กันยายน 2558

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ฿ 310.00 ฿ 294.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน
  บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป
  บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
  รหัสสินค้า : 9786164881693
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700  กรัม
  จำนวนหน้า : 338
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะมรดก โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 150.00 ฿ 142.50

  หนังสือ “คำพิพากษาฎีกา” เป็นวารสารของเนติบัณฑิตยสภาที่นำคำพิพากษาฎีกาลงมาพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงคำวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาพิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว้ เป็นเอกสารทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติทางอรรถคดีและการศึกษาโดยทั่วไป

  รหัสสินค้า : 9789744665201
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวน : 243
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  มกราคม 2554

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับฯ โดย รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์ ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 ความเบื้องต้นในวิะีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
  บทที่ 3 วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลชั้นต้น
  บทที่ 4 การอุทธรณ์ ฎีกาในคดีค้ามนุษย์
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์
  รหัสสินค้า : 9786164400832
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 132
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :   พฤษภาคม 2560

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
  **ปกมีรอยขนแมว/แต่เนื้อในสมบูรณ์ **
  โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทที่ 1  บททั่วไป
  บทที่ 2  กระบวนพิจารณาโดยทั่วไป
  บทที่ 3  วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น
  บทที่ 4  อุทธรณ์และฎีกา
  บทที่ 5  วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

  รหัสสินค้า9786162697128
  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ  บุญทอง
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก500 กรัม

  จำนวนหน้า232
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :  1 : กรกฎาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งลักษณะ2 โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความหมายของคำว่ามโนสาเร่
  บทที่ 2 ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีมโนสาเร่
  บทที่ 3 องค์คณะผู้พิพากษา
  บทที่ 4 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  บทที่ 5 อุทธรณ์ฎีกา
  บทที่ 6 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทที่ 7 แบบพิมพ์
  บทที่ 8 คดีไม่มีข้อยุ่งยาก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า : 9786164130487
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 138
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มีนาคม 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายสมัยอยุธยา โดย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความหมายของคำว่ากฎหมาย
  บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายกรุงเก่า
  บทที่ 3 กฎหมายกรุงเก่าตามลำดับรัชกาล
  บทที่ 4 เนื้อหากฎหมายกรุงเก่า
  บทที่ 5 สัจธรรมในกฏหมายอยุธยา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
  รหัสสินค้า : 9786162694608
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 180
  ขนาด : 15x21 เซนติเมตร
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2559

 • img-book
  กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1 โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 640.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด
  ลักษณะ 1  ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  ลักษระ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้านย
  ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9789749340127
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,700  กรัม
  จำนวนหน้า : 844
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 8 :   สิงหาคม 2548

 • img-book
  กฎหมายอาญา ภาค2 ตอน 2 และ ภาค3 โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 990.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 2 ความผิด

  ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  ฯลฯ

  ภาค3 ลหุโทษ
  หมวด 1 ข้อความทั่วไป
  หมวด2 ความผิดลหุโทษฐานต่างๆ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จิตติ  ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9786167425030
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 3,000  กรัม
  จำนวนหน้า : 1,300
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 7 :   สิงหาคม 2553

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  📌ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ⭐️บทที่ 1 บทนำ
  ⭐️บทที่ 2 ความผิดต่อชีวิต
  ⭐️บทที่ 3 ความผิดต่อร่างกาย
  ⭐️บทที่ 4 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
  ⭐️บทที่ 5 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา
  📌ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ⭐️บทที่ 6 บทนำ
  ⭐️บทที่ 7 ความผิดต่อเสรีภาพ
  ⭐️บทที่ 8 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
  ⭐️บทที่ 9 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
  🛑แก้ไขเพิ่มเติมคำอธิบายมาตรา 301 และ 305 ความผิดเกี่ยวกับการทำแท้ง🛑

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699986
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 320
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1-58
  🍒 การใช้กฎหมายอาญา
  🍒 โทษ
  🍒 การขอคืนของกลาง
  🍒 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59-106
  🍒 องค์ประกอบความผิด
  🍒 การกระทำโดยพลาด
  🍒 สำคัญผิดในตัวบุคคล
  🍒 สำคัญผิดในข้อเท็จจริง
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107-205
  🍒 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  🍒 ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
  🍒 แจ้งความเท็จ
  🍒 ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165826211
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  940 กรัม
  จำนวนหน้า :
  555 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  นิติกรรม (มาตรา 149-193)
  สัญญา (มาตรา 354-395)
  หนี้ (มาตรา 194-353)
  ละเมิด (มาตรา 420-453)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165823593
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1,000 กรัม
  จำนวนหน้า :
  608 หน้า
  ขนาด :
  18.4 x 25.9 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
   : พฤษภาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  🍁 บัญชีเดินสะพัด
  การคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัด
  การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
  การจำนองหรือค้ำประกันสัญญาบัญชีเดินสะพัด
  🍁 ประกันภัย
  สัญญาประกันภัย
  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้รับประกันภัย
  ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในที่ประกันภัย
  หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
  การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย
  ค่าสินไหมทดทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิด
  ผู้รับประกันรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย
  อายุความ
  สัญญาประกันภัยค้ำจุน
  ประกันชีวิต
  🍁 ตั๋วเงิน บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ตั๋วแลกเงิน
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  เช็ค
  อายุความ
  ตั๋วเงินปลอม
  ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
  การแก้ไขข้อสำคัญในตั๋วเงิน
  ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
  ตั๋วเงินหายหรือถูกลัก
  🍁 หุ้นส่วน-บริษัท บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  🍁 ครอบครัว
  การหมั้น
  การสมรส
  ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
  ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
  สัญญาก่อนสมรส
  สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
  สินส่วนตัวและสินสมรส
  การจัดการสินสมรส
  หนี้ร่วม
  ความเป็นโมฆะของการสมรส
  การสิ้นสุดแห่งการสมรส
  การหย่า
  บิดามารดากับบุตร
  การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
  การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
  การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร
  สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร
  อำนาจปกครองและผู้ใช้อำนาจปกครอง
  ความปกครองและผู้ปกครอง
  บุตรบุญธรรม
  ค่าอุปการะเลี้ยงดู

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165825016
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  930 กรัม
  จำนวนหน้า :
  543 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 25.9 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
   : 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  🍀 ทรัพย์สิน
  ทรัพย์, ทรัพย์สิน
  การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยนิติกรรม
  การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
  บทบัญญัติคุ้มครองบุคคลภายนอก
  ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน
  การเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
  สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
  ที่งอกริมตลิ่ง
  การสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น
  สร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น
  การคุ้มครองผู้ได้ทรัพย์มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ
  สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด
  สิทธิของผู้รับเงินตราโดยสุจริต
  ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในท้องตลาด
  แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
  ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
  ทางจำเป็น
  กรรมสิทธิ์รวม
  สิทธิครอบครอง
  การแย่งการครอบครอง
  การครอบครองสิ้นสุด การโอนการครอบครอง
  การเปลี่ยนลักษณะการยึดถือ
  ครอบครองปรปักษ์
  ภาระจำยอม
  สิทธิเหนือพื้นดิน
  สิทธิเก็บกิน
  🍀 มรดก
  มรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
  การถูกจำกัดมิให้รับมรดก
  การตัดมิให้รับมรดก
  การสละมรดก
  พระภิกษุเป็นทายาทและพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก
  บุตรนอกกฎหมายและบุตรบุญธรรม
  ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม
  การรับมรดกแทนที่
  พินัยกรรม
  การจัดการศพ
  ผู้รับพินัยกรรม
  ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้
  แบบพินัยกรรม
  ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม
  ข้อกำหนดพินัยกรรมมีเงื่อนไข
  การเพิกถอนพินัยกรรม
  การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  การเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  ผู้จัดการมรดก
  อายุความการจัดการมรดก
  การแบ่งปันทรัพย์มรดก
  อายุความมรดก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165825672
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  930 กรัม
  จำนวนหน้า :
  550 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : 2564